logo

SIAMESE HERITAGE TRUST

by the Siam Society under Royal Patronage

SHPP in the Press

 

 

สยามสมาคมฯ ร่วมกับ "เครือข่ายอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม" จี้ กทม.
ออกกฎหมายปกป้องชุมชนประวัติศาสตร์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555
อ่านต่อ >>>

สำเนาจดหมายถึงผู้ว่ากทม.
เรื่อง การอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องจากพื้นที่
กรุงรัตนโกสินทร์ อ่านต่ิอ>>

ข่าวงานสัมมนาเรื่อง "รื้อเมืองเก่ารากเหง้าเราจะอยู่ตรงไหน"
จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 - 17.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Voice news
รายการ Wake Up Thailand
Thairath onlineBlog OKNATION
FACEBOOK ของโครงการพิทักษ์มรดกสยาม 

พิทักษ์มรดกสยาม วัง-บ้านกลางพระนคร

หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555
โดย ณอร อ่องกมล

More>>>

พุทธมรดก ความท้าทายในการอนุรักษ์
หนังสือพิมพ์ ข่าวสดรายวัน วันที่ 26 เมษายน 2555


กลายเป็นเรื่องให้ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางจากกรณีซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน
เก่าแก่ โดยเฉพาะวัดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่บูรณะซ่อมแซมจนผิดแปลกไป
จากรูปทรงเดิมบางแห่งแทบไม่หลงเหลือเค้าโครงความสวยงามของศิลปะในสมัยโบราณ
นั้นๆ ให้ได้ชื่นชม

MORE>>

ปาฐกถาเรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะสถาปัตยกรรมของวัดในประเทศไทย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์

http://www.youtube.com/watch?v=BC2G9H4BKZM

 

Cultural Heritage
ANCIENT MOSQUES ON THON BURI SIDE OF BANGKOK
ARE RARE ARCHITECTURAL AND HISTORICAL MARVELS


Bangkok Post - Published: 6/02/2012 at 12:00 AM
Newspaper section: Life Writer: Ploenpote Atthakor Position: Reporter

More>>

Tourism and Heritage: A Tense Relationship
On Tuesday, 17 January 2012 at 12:30 – 4:30 p.m.
at The Siam Society

Keynote speech
By Dr. Surin Pitsuwan, Secretary General of ASEAN

More>>

MANAGING TOURISM
Keeping heritage above the race for tourist dollars

Bangkok Post - Published: 4/02/2012 at 04:24 AM
Newspaper section: News
Writer: Surin Pitsuwan More>>

"ความยั่งยืน" ของ "วัฒนธรรมการท่องเที่ยว"

ในหนังสือพิมพ์กรงเทพธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555

 

คงเป็นการยากที่จะปฏิเสธความสำคัญของ‘การท่องเที่ยว’ ในยุคสมัยที่การท่องเที่ยวกลายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการบริโภค ทั้งเพื่อความรู้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจเพื่อแสดงถึงความสำเร็จ
และเพื่อเหตุผลอื่นๆ อีกมากมายที่กลไกการตลาด
จะสรรหาความจำเป็นมาอธิบายได้.. อ่านต่อ More>>

สุเหร่ามุสลิม วิถีไทยหลากหลาย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด
วันที่ 4 ธันวาคม 2554
โดย วิภาวี จุฬามณี

อ่านต่อ More>>

มองมุสลิมผ่านบ้านของพระเจ้า

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 1 ธันวาคม 2554
โดย ชาธิป สุวรรณทอง

อ่านต่อ More>>

วงเสวนาถกแนวคิดเพอื่ พัฒนาพิพิธภัณฑ์ไทย

ไทยพีบีเอส
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554

อ่านต่อ More>>

มิวเซียมแห่งชาติของไทย แบบอาณานิคม เพื่อคนชั้นสูง

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
19 กรกฎาคม 2554

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

อ่านต่อ More>>

 

Let the past serve the present
Siam Society vice president stresses the importance of learning history
Bangkok Post - Published: 27/06/2011 at 04:00 AM
Newspaper section: Life
Writer: Ploenpote Atthakor

More>>

Siam Society Supremo rolls up her sleeves

Bangkok Post - Published: 23/05/2011
Writer: Ploenpote Atthakor

More>>

กรุงรัตนโกสินทร์ ‘อนุรักษ์’ หรือ ‘ร้าง’?

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
31 พฤษภาคม 2554

อ่านต่อ More>>

ขึ้นทะเบียน "เกาะรัตนโกสินทร์" อย่างแค่ "ขึ้นหิ้ง" มรดกโลก!

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
พฤษภาคม 2554

อ่านต่อ More>>

 

 

General Cultural Heritage News:

 

Ayutthaya at risk, report says

Bangkok Post, Published: May 5, 2012

Thailand's historic city of Ayutthaya and the centuries-old Preah Vihear temple in Cambodia are among Asia's 10 most significant sites facing destruction due to man-made threats, a Global Heritage Fund report says.

MORE>>>

 

Archaeologists Blast Hasty World Heritage Listings

Posted by Jonathan Tourtellot of National Geographic Traveler

Date: April 18, 2012

More>>>

Residents furious over 'destruction' of murals
Published: 22/04/2012 at 02:21 AM
Newspaper section: News, Bangkok Post

More>>>

แฉซ่อมมั่วอีกจุด วิหารเก่า "น้ำแต้ม"

วัดลำปางหลวง ศิลปะ 500 ปี เละ

More>>

Restoration could wreck temple treasures

The finest remaining collection of rare Lanna art is under threat from the very efforts to save it. Critics blame poor restoration work done by people unfamiliar with the art form

Published: 8/04/2012 at 02:10 AM

Bangkok Post

More>>>

Abbot faces outcry over restoration
Efforts to repair temple murals might be harming rather than helping them
Published: 27/03/2012 at 02:48 AM
Newspaper section: News
Bangkok Post

More>>>

Myanmar pushes to save colonial buildings

Financial Time - Published 09/03/2012

By Gwen Robinson in Yangon

More>>