logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ

โครงการปัจจุบัน

กิจกรรมใหม่!!

 

20 กรกฎาคม 2560

เปิดตัวหนังสือ "ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน" และเสวนา

22 กรกฎาคม 2560

ศึกษาสัญจรพิทักษ์มรดกสยาม "มอญในคุ้งเขียวบางกระเจ้า

นำโดย คุณสุดารา สุจฉายา
นักประวัติศาสตร์ และกรรมการพิทักษ์มรดกสยาม

MORE>>>

6-8 ตุลาคม 2560

Visit Yangon's Urban Heritage

นำโดย คุณเจมส์ สเต็นท์
ประธานคณะทำงานพิทักษ์มรดกสยาม