logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

รัตนโกสินทร์้ - ทัศนศึกษา


 “เยือนคลองสาน ถิ่นฐานการค้าครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภาค 2

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 (08.30 – 13.20 น.)

นำโดย คุณสุดารา สุจฉายา และ คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร

 

 

การศึกษาสัญจรครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพิทักษ์มรดกสยาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ในปี 2554 นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภกของสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

คลองสาน เป็นถิ่นฐานย่านการค้าที่รุ่งเรืองนับแต่สมัยรัชกาลที่ 3   เป็นต้นมา เนื่องจากคลองสาน เป็นพื้นที่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ต่อเนื่องลงมาทางใต้ต่อจากย่านกะดีจีน  ซึ่งมีนิวาสสถานของขุนนาง ตระกูลบุนนาค ตั้งอยู่  อันเป็นตระกูลขุนนางใหญ่ที่อยู่ในราชินิกูล ควบคุมดูแลกรมท่าและการคลัง ที่เกี่ยวพันกับกิจการค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งร่ำรวยและมีอิทธิพลสูง ส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฟากตะวันตก คึกคักและเจริญ ด้วยเหล่าพ่อค้าแขก จีน ฝรั่ง มักเข้ามาตั้งบ้านเรือนและทำการค้าขายในย่านนี้ จนมีผู้กล่าวว่า เป็นเสมือน “สำเพ็ง” แหล่งที่สองของพระนคร อย่างไรก็ตาม  แม้ย่านคลองสานวันนี้ จะซบเซากว่าในอดีต ทว่าร่องรอยที่หลงเหลือ ไม่ว่าจะเป็นโกดังสินค้า ท่าเรือ หรือบ้านเจ้าสัวชาวจีน ตลอดจนกลุ่มชนต่างศาสนา ต่างชาติพันธุ์ที่ตั้งบ้านตั้งชุมชนอยู่ ล้วนเป็นประจักษ์พยานที่บอกเล่า “ภาพจำ” ของชีวิตและสังคมผู้คน ในย่านนี้ซึ่งสืบต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน

 

กำหนดการ
           

08:30 - 08:45 น.

พบกันที่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
(โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเดิม
เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ) ใต้ไม้ใหญ่ริมคลองสานกล่าวต้อนรับและให้ภาพความเป็นถิ่นฐานการค้า
และเรื่องราวของบรรดาเจ้าสัวถิ่นคลองสานพบกันที่วัดอนงคารามวรวิหาร
(ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน)

08:45 - 13:15 น.

ฟังความเป็นมาของ “โรงพยาบาลคนเสียจริต” “ปากคลองสาน” และ “หลังคาแดง”   ก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์สถาบันจิตเวชศาสตร์ฯ
ณ เรือนเดิมของเจ้าคุณทหารในสวนกรมท่า เยี่ยมบ้านเจ้าสัวตระกูล หวั่งหลี และท่าเรือกลไฟฮวยจุ่งล้ง กับ ศาลเจ้าแม่ทับทิม
พร้อมลิ้มรสชาติขนม เหล็กเต่ากอ (ถั่วเขียว) ของ เจ๊เม้ง
เจ้าดั้งเดิม และดับร้อนด้วยน้ำเก็กฮวยอันชื่นใจลัดเลาะชมภาพจิตรกรรม
และกุฏิเก่าของ วัดทองบน หรือ วัดทองธรรมชาติ พินิจภาพเขียน
ฝีมือพระครูกสิณสังวร (มี) และเรือสำเภาจีนทางฝั่งธนฯที่วัดทองล่าง |
หรือ วัดทองนพคุณ จากนั้น “ตามหาสวรรค์ ชั้นที่ 9” ในแบบพุทธศาสนามหายานที่ มูลนิธิเผยแผ่คุณธรรม (เต็กก่า) จีจินเกาะ สืบร่องรอย ป้อมด้านใต้พระนครสมัยรัชกาลที่ 4 หนึ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่

13.20 น. 

แยกย้ายค้นหาของกินของอร่อยที่ ตลาดท่าเรือปากคลองสาน ตามอัธยาศัยซึ่งเดิมเคยเป็นทางรถไฟสายแม่กลอง-คลองสาน ก่อนแยกย้ายกันกลับเรือนชาน


ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสยามสมาคมฯ 200: สำหรับบุคคลทั่วไป 250 บาท
รวมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ประกันอุบัติเหตุ และค่าดำเนินการ
รับสมาชิกจำนวน 35 ท่าน
โปรดสำรองที่ภายในวันที่ 22 กันยายน 2554
ติดต่อสำรองที่และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารุณี หรือคุณประเสริฐ
หมายเลข 02 – 6616470-7 หรือ อีเมล jarunee@siam-society.org
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

 

หมายเหตุ: รายการศึกษาสัญจรครั้งนี้ เป็นการเดินเท้าตลอดรายการ
กรุณางดสวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้ามและเสื้อแขนกุด