logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

รัตนโกสินทร์้ - ทัศนศึกษา


 “เยือนคลองสาน ถิ่นฐานการค้าครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภาค 1

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554 (08.00 – 13.00 น.)

นำโดย คุณสุดารา สุจฉายา

การศึกษาสัญจรครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพิทักษ์มรดกสยาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ในปี 2554 นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภกของสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

คลองสาน เป็นถิ่นฐานย่านการค้าที่รุ่งเรืองนับแต่สมัยรัชกาลที่ 3   เป็นต้นมา เนื่องจากคลองสาน เป็นพื้นที่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ต่อเนื่องลงมาทางใต้ต่อจากย่านกะดีจีน  ซึ่งมีนิวาสสถานของขุนนาง ตระกูลบุนนาค ตั้งอยู่  อันเป็นตระกูลขุนนางใหญ่ที่อยู่ในราชินิกูล ควบคุมดูแลกรมท่าและการคลัง ที่เกี่ยวพันกับกิจการค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งร่ำรวยและมีอิทธิพลสูง ส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฟากตะวันตก คึกคักและเจริญ ด้วยเหล่าพ่อค้าแขก จีน ฝรั่ง มักเข้ามาตั้งบ้านเรือนและทำการค้าขายในย่านนี้ จนมีผู้กล่าวว่า เป็นเสมือน “สำเพ็ง” แหล่งที่สองของพระนคร อย่างไรก็ตาม  แม้ย่านคลองสานวันนี้ จะซบเซากว่าในอดีต ทว่าร่องรอยที่หลงเหลือ ไม่ว่าจะเป็นโกดังสินค้า ท่าเรือ หรือบ้านเจ้าสัวชาวจีน ตลอดจนกลุ่มชนต่างศาสนา ต่างชาติพันธุ์ที่ตั้งบ้านตั้งชุมชนอยู่ ล้วนเป็นประจักษ์พยานที่บอกเล่า “ภาพจำ” ของชีวิตและสังคมผู้คน ในย่านนี้ซึ่งสืบต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน

 

กำหนดการ
           

08.00 น.  พบกันที่วัดอนงคารามวรวิหาร (ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน)
08.30-12.30

กล่าวต้อนรับและให้ภาพความเป็นถิ่นฐานการค้าและเรื่องราวของตระกูล บุนนาคชมวัดอนงค์ วัดฝ่ายหญิงของตระกูล

และเดินเท้าต่อเพื่อชมปืนใหญ่ของบริษัท VOC ของฮอลันดา ที่ศาลเจ้าพ่อเสือฝั่งธนฯ

เยี่ยมบ้านขุนนางกรมท่าและรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ อุทยาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ามกลางหมู่แมกไม้ใหญ่ (ชิมของว่างและน้ำดื่ม)

เลียบริมน้ำทัศนาโรงเกลือและหมู่โกดังสินค้าเก่าริมฝั่งน้ำ

เยือนมัสยิดเซฟีหรือมัสยิดตึกขาว ของเหล่า นักโกด่าชาวอินเดีย

13.00 น.  จบการเรียนรู้ แยกย้ายกลับเคหสถานหรือรองท้องกับของอร่อยย่านท่าดินแดง

ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสยามสมาคมฯ 200: สำหรับบุคคลทั่วไป 250 บาท
รวมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ประกันอุบัติเหตุ และค่าดำเนินการ
รับสมาชิกจำนวน 35 ท่าน
โปรดสำรองที่ภายในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 ติดต่อสำรองที่และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
จารุณี หมายเลข 02 – 6616470-7 ต่อ 204 หรือ อีเมล jarunee@siam-society.org
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

 

หมายเหตุ: รายการศึกษาสัญจรครั้งนี้ เป็นการเดินเท้าตลอดรายการ
กรุณางดสวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้ามและเสื้อแขนกุด