logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

สามกะดี สามสมัยในธนบุรี


 “สามกะดี สามสมัยในธนบุรี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 (08:00 – 12:15 น.)

นำโดย คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต

This trip is a Siamese Heritage Protection Program study trip to visit 3 remarkable mosques in Thonburi on Saturday 21 January 2012. This trip will be conducted in Thai. The trip will be conducted again in English language on Saturday 25, February 2012.

บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยถูกเรียกว่า “กรุงธนบุรี” จากอดีตที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง
ด้วยระยะเวลาเพียง 15 ปี (พ.ศ. 2310-2325) กลับเป็นเสมือนพื้นที่รอยต่อของกรุงศรีอยุธยา
เมื่อวันวานและกรุงรัตนโกสินทร์ในวันนี้ ปัจจุบัน “ฝั่งธน ฯ” ยังคงเก็บรักษารูปแบบวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนหลายกลุ่มหลายหมู่เหล่าจากวันวาน รวมถึง “กะดี” คำเรียกศาสนสถาน
อันเป็นอัตลักษณ์ร่วมในมุสลิมนิยมของคนทางฝั่งธนฯ ที่มีทั้งเรื่องราวและความเป็นมา ที่อาจพบได้ใน กะดีต้นสน  กะดีบางหลวง และกะดีเจริญพาศน์ ภายใต้นิยาม “สามกะดี สามสมัยในธนบุรี”

กำหนดการ (กรุณางดสวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้ามและเสื้อแขนกุด)

 

08:00 น.

พบกันที่ลานหน้าวัดกัลยาณมิตร ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

08:10 – 08:30 น.

บรรยายภาพรวมของสังคมและผู้คนทางฝั่งธนบุรี

08:30 – 12.00 น.

เดินเท้าเข้าสู่ชุมชนกะดีขาวหรือมัสยิดบางหลวงในปัจจุบันเพื่อเยี่ยมชมศาสนสถานใน
สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เดินเยี่ยมชมชุมชนริมคลองบางหลวงเพื่อเข้าสู่ย่านกะดีต้นสน
หรือมัสยิดต้นสน “กะดีแรกในฝั่งธนฯ” รับฟังเรื่องราวความเป็นมาที่มีมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา พร้อมชมร่องรอยหลักฐานที่ยังปรากฏ เยี่ยมคารวะ “ป่าช้าแขกท้ายวัดหงส์” สุสานที่เก็บเรื่องราวของผู้คนในอดีต จากนั้นลิ้มรส “ขนมหรุ่ม”อาหารในวรรณกรรม
จากวัฒนธรรมมุสลิมพร้อมจิบชาร้อน ชมชุมชนเลียบคลองบางหลวงกับกลิ่นอายของ
วัดวาอารามและถิ่นฐานย่านขุนนาง เพื่อเข้าสู่กะดีกลางหรือบ้านล่างหรือกะดีแขกที่ก่อร่าง
สร้างชุมชนมาในสมัยกรุงธนบุรี รับฟังเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจากกะดีกลางมาสู่
กะดีเจริญพาศน์

12.00 – 12.15 น.

สรุปกิจกรรม และจบรายการที่กะดีเจริญพาศน์ 

หมายเหตุ

สยามสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม

 


ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสยามสมาคมฯ 300: สำหรับบุคคลทั่วไป 350 บาท
 
ค่าใช้จ่ายนี้รวม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกันอุบัติเหตุ ค่าบำรุงสถานที่ และค่าดำเนินการ รับจำนวน 35 ท่าน โปรดสำรองที่ภายในวันที่  20 ม.ค. 2555 สำรองที่และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณประเสริฐ หรือคุณจารุณี หมายเลข 0–2661-6470-7 ต่อ 504 / 204 หรืออีเมล jarunee@siam-society.org สยามสมาคมฯ เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
 
หมายเหตุ:
สยามสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม

 

ภาพการศึกษาสัญจร ตอน "สามกะดี สามสมัยในธนบุรี"