logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

มอญในคุ้งเขียวบางกระเจ้าศึกษาสัญจร
“พิทักษ์มรดกสยาม”
โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ


ตอน “มอญในคุ้งเขียวบางกระเจ้า”

วันเสาร์์์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

 

นำศึกษาสัญจร โดย อาจารย์สุดารา สุจฉายา
นักเขียน นักประวัติศาสตร์ และกรรมการพิทักษ์มรดกสยาม

 

 

บนสายน้ำเจ้าพระยาที่ไหลลัดเลาะไปตามทะเลตม ก่อเกิดกุดน้ำ (Oxbow Lake) ใหญ่น้อย จนต้องมีการขุดลัดย่นระยะการเดินทาง กุดใหญ่ปลายน้ำแห่งเดียวที่ยังคงรักษาสภาพความเป็นสวน ร่มรื่นด้วยไม้เล็กใหญ่ต่างระดับชั้นที่มองจากมุมสูงแล้ว จะเห็นเป็นคุ้ง (สี) เขียวบนแผนที่ คุ้งดังกล่าวก็คือคุ้งบางกระเจ้า หรือบางคนอาจเรียกว่า เกาะบางกระเจ้า ซึ่งมีเนื้อที่ถึง 11,816 ไร่ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการประกาศให้เป็น
พื้นที่ี่อนุรักษ์ตั้งแต่ปี 2520 ด้วยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสให้รักษาไว้เป็นปอดของ
คนกรุงเทพฯ และวันนี้ยังถือเป็นแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในเอเชียอีกด้วย

 

ท่ามกลางความสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมายาวนาน โดยเฉพาะกลุ่มชาวมอญ
ที่ยังรักษาประเพณี ดำเนินวิถีชาวสวน และเก็บงำมรดกวัฒนธรรมอันทรงค่าอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆ

ทว่า เมื่อเมืองขยายตัว คุ้งบางกระเจ้าจึงถูกเสียดทาน ... การท่องเที่ยวที่ถาโถมเข้าไป ก่อให้เกิดความต้องการขยายถนนหนทาง สร้างโรงแรม ตึกสูง แหล่งบันเทิงเริงรมย์ จนนำมาสู่การปล่อยขายที่ดินและความพยายามในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายผังเมืองในพื้นที่
ขณะที่อีกด้านยังคงต้องการรักษาพื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตที่พอเพียง แต่เท่าทันโลกโดยไม่ทำลายต้นทุนเดิม
ของพื้นที่อะไรคือความสมดุลที่คนในพื้นที่จะก้าวย่างสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน

พิทักษ์มรดกสยามจึงอาสานำสมาชิกสัมผัสวิถีคน วิถีธรรมชาติ บนคุ้งเขียวแห่งนี้ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์
อันหลากหลายของคนท้องถิ่นที่มีต่ออนาคตของพวกเขา 

กำหนดการ

 

07:30 น. รถออกจากสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
08:00 น.        

ลงเรือขนาด 50 ที่นั่ง ที่ท่าเรือวัดบางนานอก ลัดเลาะรอบเกาะ ชมนิเวศแวดล้อม เพื่อรู้จักคุ้งเขียวบางกระเจ้า ฟังบรรยาย รับของว่างแบบไทยๆกับเครื่องดื่มสมุนไพรจากเกาะบางกระเจ้า

09:00 น.

ขึ้นเรือที่ลัดโพธ์ เรียนรู้การจัดการน้ำตามแนวพระราช ดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 และเดินทางต่อด้วยรถมินิบัส เพื่อไปเรียนรู้บางกระเจ้า
ในระยะประชิด เปิดกรุสมบัติชาวมอญในพิพิธภัณฑ์วัดทรงธรรม และทัศนาเรือนมอญบ้านทรงคะนอง ชมการเคี่ยวตาลมะพร้าวแห่งสุดท้าย
ของสวนลุงพงษ์ศักดิ์ แถวเถื่อน

11:30

สนทนากับกลุ่มรักษ์คุ้งบางกระเจ้าและลำพูบางกระสอบ ที่ศูนย์การเรียนรู้
นิเวศและหิ่งห้อย

12:30 น.

กินดื่มอาหารบ้านมอญจากพรรณไม้ในป่าชายเลน แล้วเดินย่อยอาหาร
ชมนกชมไม้ในสวนป่าลำพู

14:00 น.

เดินทางต่อด้วยมินิบัสไปชมสวนป่าหมู่ 4 ที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู โดย คุณมนัส รัศมิทัต อดีตกำนัน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ จากนั้นเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ
ทดลองทำลูกประคบ นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศจาก
OTOP CONTEST

16:00 น. ชมจิตรกรรมสาวมอญอันเลื่องชื่อที่วัดบางน้ำผึ้งนอก และจับเข่าคุย
กับกลุ่มจอบกระเพาะหมู ที่ร่วมกับชาวชุมชนเพื่ออนุรักษ์พระอุโบสถ
และวิหารเก่าแก่แต่ต้นรัตนโกสินทร์
17:00 น. เดินทางออกจากเกาะบางกระเจ้า      
18:00 น. ถึงสยามสมาคมฯ โดยสวัสดิภาพ       
  จบรายการ

 

สยามสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม

 

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสยามสมาคมฯ 1,950 บาท และสำหรับบุคคลทั่วไป 2,150 บาท (รวมค่ารถมินิบัส ค่าเรือ  ค่าอาหารกลางวัน ของว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ต่างๆ ที่เข้าชม และค่าดำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสัญจรครั้งนี้)
 
ติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารุณี โทร. 02 – 6616470-3 หรือ อีเมล
 jarunee@siam-society.org กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระเงินสด
ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปภัมถ์ หรือโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย สาขาอโศก ชื่อบัญชี สยามสมาคม หมายเลข 053-2-18000-7 (ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต จะบวกค่าธรรมเนียมเพิ่ม 4%) โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมลหรือโทรสาร 02-2583491 พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขติดต่อ

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)