logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดตำนานบ้านครัว

ศึกษาสัญจร พิทักษ์มรดกสยาม
ตอน...เปิดตำนานบ้านครัว: พื้นที่มรดกแห่งมุสลิมกองอาสาจาม-มลายู
นำโดย คุณศุกรีย์ สะเร็ม
ประธานคณะทำงานสภาศิลปวัฒนธรรมมุสลิมสยาม
 
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 12:00 – 16:00 น.


A Study trip to visit Ban Krua Community
“Muslim Cham – Melayu. 230 Yrs.in Tung Praya Thai”
Leader: Khun Sukre Salem,
Muslim Siam Forum for Art & Culture, Thailand
Saturday, 20 January 2018, 12:00 – 4 p.m.
Trip will be conducted in Thai, but non-Thai  speaking participants are also welcome.

 

ในใจกลางสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า และตึกรามที่ทันสมัย ยังมีชุมชนทางประวัติศาสตร์อีกไม่น้อยที่มีอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
เฉพาะตัวดำรงอยู่อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสังคมภายนอก “คุณค่า” ที่คนในชุมชนยึดมั่นและร่วมกันภูมิใจอาจเป็นคำตอบของการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้และเป็นคุณค่า
ที่คนนอกต้องเข้าไปสัมผัสเอง    


ชุมชนบ้านครัว เป็นชุมชนมุสลิมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมคลองคลองแสนแสบ เป็นชุมชนที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับการเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยบรรพบุรุษของชุมชนร่วมรบในกองอาสาจาม สมัยสงคราม 9 ทัพ ระหว่างสยามกับพม่า ราว พ.ศ. 2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินผืนนี้เป็นบำเหน็จรางวัลให้แก่ชาวมุสลิมกลุ่มนี้ สมัยนั้นถือว่า
เป็นชุมชนสุดคลองมหานาค และเป็นชุมชนหน้าด่านแห่งกรุงรัตนโกสินทร์   

 

200 กว่าปีที่ผ่านมา ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าของครอบครัว สิ่งของที่เป็น
มรดกจากบรรพบุรุษ มัสยิด กุโบร์ บ้านโบราณ อาหาร อาชีพ ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม พิทักษ์มรดกสยาม ขอนำท่านไปสัมผัสกับร่องรอยทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวนี้ โดยที่ชาวบ้านครัวพร้อมใจเปิดตำนาน
ให้เราได้ร่วมชื่นชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน 

กำหนดการ

 

12:15 น.  

พบกันที่มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (มัสยิดกลาง ชุมชนบ้านครัว)

12:30 น. รับประทานอาหารมุสลิมพื้นถิ่น
13:30 น.  ร่วมรับฟังเรื่องราวของ “มุสลิมบางกอก และประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านครัว”
โดย คุณศุกรีย์ ซาเล็ม
ประธานคณะทำงานสภาศิลปวัฒนธรรมมุสลิมสยาม และ คุณวุฒิ(ดาวุด) นาฮิม เลขานุการมัสยิดฯ
13:45 น.   - ชมมัสยิดและชุมชนบ้านครัวฝั่งเหนือ ชมบ้านทอผ้าไหม บ้านย้อมไหม ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม
 

- ชมบ้านโบราณริมน้ำที่ยังคงเก็บรักษาอาวุธโบราณของบรรพบุรุษ สมัยร่วมรบในกองกำลังอาสาจามที่จะเปิดต้อนรับคณะสมาชิกของสยามสมาคมฯ เป็นพิเศษ

- ชมชุมชนบ้านครัวฝั่งตะวันตกอันเป็นถิ่นฐานมุสลิมเชื้อสายเขมร

15:30 น. รับของว่างแบบมุสลิมที่มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (มัสยิดหลังกลาง) ล้อมวงคุยถามตอบประเด็น “การอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ในเมือง”
16:00 น.    จบรายการ

                          
สยามสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
โปรดแต่งกายสุภาพด้วยเสื้อผ้ามีแขน และกางเกง หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสยามสมาคมฯ 800 บาท และสำหรับบุคคลทั่วไป 1,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน ของว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ต่างๆ ที่เข้าชม และค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาสัญจรครั้งนี้)

ติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณประเสริฐ และคุณศุภนัฐ โทร. 02 – 6616470-3 ต่อ 504 หรือ 506  อีเมล supanut@siam-society.org

กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระเงินสดที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปภัมถ์ หรือโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย สาขาอโศก ชื่อบัญชี สยามสมาคม หมายเลข 053-2-18000-7 (ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต จะบวกค่าธรรมเนียมเพิ่ม 4%)

โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมลหรือโทรสาร 02-2583491 พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขติดต่อ  สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์
เวลา 09.00 – 17.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)