logo

พิทักษ์มรดกสยาม

โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ชมงานฟื้นฟูอาคารประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต

ศึกษาสัญจร “พิทักษ์มรดกสยาม”

ชมงานฟื้นฟูอาคารประวัติศาสตร์์และวิถีชีวิตของผู้คน

ในบริเวณหน้าพระลาน ท่าช้าง ท่าเตียน ปากคลองตลาด

และรับประทานอาหารเย็นในอาคารอนุรักษ์พร้อมฟังบรรยายพิเศษ


นำโดย ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:30 น. - 20:00 น.เครดิตภาพ: baanlaesuan

 

อาคารพาณิชย์บริเวณหน้าพระลาน ท่าช้าง และท่าเตียน ที่มีสีสันสดใสแลดูมีชีวิตชีวาดังที่เราเห็นขณะนี้ เป็นผลงานอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ทำร่วมกับชุมชนผู้เช่าอย่างต่อเนื่องร่วม 4 ปี เมื่ออาคารที่สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้รับการฟื้นฟูจน กลายเป็น
พื้นที่ี่ที่สวยงามสะดุดตา ผู้เช่าหลายรายพิจารณา และมีความคิดริเริ่มที่จะทำอะไรใหม่ๆ เช่น ปรับปรุง
ธุรกิจการค้าต่อยอดจากของเดิม เปลี่ยนมาประกอบธุรกิจอย่างอื่นๆ หรือปล่อยให้คนอื่นมาเช่าต่อ เราจึง
เห็นร้านรวงใหม่ ผสมผสานไปกับร้านค้าดั้งเดิี่มในโฉมใหม่ มีพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เกิดขึ้น ที่ดึงผู้คนวัยต่างๆ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาขวักไขว่ในพื้นที่มากขึ้น

บ่ายวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคมนี้ พิทักษ์มรดกสยาม นำโดย ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกรรมการสยามสมาคมฯ และที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์ในพื้นที่ดังกล่าว จะนำท่านผู้สนใจ เยี่ยมชมอาคารประวัติศาสตร์ที่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูในบริเวณหน้าพระลาน ท่าช้าง ท่าเตียน โดยจะเข้าชมภายในบางอาคาร พร้อมรับฟังประวัติศาสตร์การค้าจากชุมชน เราจะเดินเท้าไปถึงปากคลอง
ตลาด และรับประทานอาหารเย็นในร้านอาหารไทยเล็กๆ น่ารัก ที่อยู่ในอาคารเก่าที่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูใหม่ พร้อมฟังบรรยายพิเศษจากเจ้าของร้าน ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การฟื้นฟูอาคารเก่ามาก่อน

ทริปนี้จะเริ่มออกเดินจากท่ามหาราช เวลา 15:30 น. ไปสิ้นสุดบริเวณปากคลองตลาด รับประทานอาหารเย็นเวลา 18:00 น. และจบรายการประมาณ 20:00 น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสยามสมาคมฯ 3,000 บาท และสำหรับบุคคลทั่วไป 3,500 บาท
(รวมค่าอาหารเย็น และค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสัญจรครั้งนี้)

ติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารุณี โทร. 02 – 6616470-3 ต่อ 204 หรือ คุณศุภนัฐ ต่อ 506  อีเมล jarunee@siam-society.org

กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งทันทีเนื่องจากเราสามารถรับผู้สนใจได้เพียง 25 ท่านเท่านั้น และโปรดยืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระเงินสดเต็มจำนวน ภายในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปภัมถ์ หรือโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย สาขาอโศก ชื่อบัญชี สยามสมาคม หมายเลข 053-2-18000-7

โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมลหรือโทรสาร 02-2583491 พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขติดต่อของท่าน

 
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)